امروز 1397/02/03 ساعت 14:19

اخبار کشوری

كارگران، كارفرمايان و دولت در شوراى عالى كار چانه زنى مى كنند!
در روزهای پایانی سال گذشته وبا مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران از ۸۱۲هزار تومان به ۹۳۰هزار تومان افزایش یافت.تب ها

بخشنامه ها