امروز 1396/05/06 ساعت 23:10

اخبار کشوری


میزان پرداختی بیماراندر بخش بستری و بستری موقت در مراکز درمانی دولتی شهری و روستایی تعیین و اعلام  شد 

در حالیکه رئیس جمهور وعده داده است تا پرونده مسکن مهر در دولت یازدهم بسته شود عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه باعث شده تا بسیاری از واحدهای مسکن مهر علیرغم افتتاح تحویل متقاضیان نشوند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور از کاهش مالیات ساخت و فروش مسکن برای واحدهایی که پروانه ساخت آنها برای قبل از 1395 است، خبرداد.
تب ها

بخشنامه ها